Historia

 

PARAFIA

strona w budowie


CHOJNICA - KOŚCIÓŁ ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

strona w budowie


MORASKO - KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

strona w budowie


MORASKO - KOŚCIÓŁ ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

strona w budowie


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Morasko, siedziba: ul. Sióstr Misjonarek 8, 61-680 Poznań.